Privacybeleid

Privacybeleid Eventplaats.nl

Privacybeleid Eventplaats

Algemeen

Eventplaats respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website en van de gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens en andere gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om de diensten van Eventplaats mogelijk te maken verwerkt Eventplaats uw persoonsgegevens. Eventplaats behandelt uw gegevens zorgvuldig en deelt deze niet met derden. Op deze pagina vindt u informatie over welke gegevens Eventplaats verzamelt en verwerkt als u onze website en/of diensten gebruikt en waarom Eventplaats deze gegevens verzameld en verwerkt. Dit privacy statement is van toepassing op de website en diensten van Eventplaats. U dienst zicht ervan bewust te zijn dat Eventplaats niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere websites. Door gebruik te maken van de website en van de diensten van Eventplaats geeft u aan het privacy statement van Eventplaats te accepteren.

Persoonsgegevens

Bij de persoonsgegevens die wij verwerken gaat het om uw voornaam achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Een deel van deze gegevens vult u zelf in bij registratie bij Eventplaats, een ander deel vult u zelf in bij de verwerking van een transactie ( u betaalt voor een activiteit of workshop). Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding naar Eventplaats verzonden zodat anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Cookies

Eventplaats maakt gebruik van zogenoemde cookies. Als u de website van Eventplaats bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen gegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. Een cookie is een bestandje met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet telkens opnieuw in te voeren als u de website opnieuw bezoekt. Sommige cookies, zogenaamde sessie-cookies, worden van uw computer verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Andere cookies, zogenaamde permanente cookies, blijven op uw computer staan, ook na het afsluiten van de webbrowser. Bij elk volgend bezoek vanaf hetzelfde apparaat herkent de site uw apparaat middels deze cookie. Permanente cookies kunnen worden verwijderd met daarvoor bestemde software. U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door uw privacy instellingen zodanig in te richten dat plaatsing van cookies niet is toegestaan. Aangezien wij met cookies werken, kant het zijn dat door het blokkeren van cookies de website en/of die diensten van Eventplaats niet of niet volledig kunnen worden gebruikt.

Personen van wie gegevens worden verwerkt

Eventplaats verwerkt zowel gegevens van de personen die van diensten van Eventplaats gebruik maken, als ook van de personen die enkel de website bezoeken. Bij de bezoekers van website zonder registratie ter gebruikmaking van de diensten gaat het slechts om registratie van het IP-adres via google analytics. Verder worden alleen gegevens opgeslagen van gebruikers die zich ter gebruikmaking van de diensten hebben geregistreerd.

Wijze van verzameling en verwerking

Gegevens worden op meerdere manieren verzameld en verwerkt. Eventplaats verzamelt en verwerkt persoonsgegevens door middel van uw registratie ter aanmaking van een account op de website. Daarbij gaat het om uw voornaam, achternaam, emailadres en geboortedatum. Voorts maakt Eventplaats gebruik van cookies. Deze worden op het apparaat waarmee u de website van Eventplaats bezoekt opgeslagen. Bij het volgende bezoek aan de website herkent Eventplaats de cookies op uw apparaat en herkent Eventplaats u op die manier  als (terugkomende) bezoeker of gebruiker. Via google analytics verzamelt Eventplaats informatie over het gebruik en de kwaliteit van de website in het algemeen. Google analytics helpt Eventplaats bij het onderzoeken van verbeterpunten van de website en het gebruik van de diensten. Eventplaats slat de persoonsgegevens en de overige gegevens zelf op in een eigen database op een eigen server. Beiden zijn uiteraard zeer goed beveiligd om uw privacy te waarborgen.

Doeleinden

Eventplaats gebruikt de gegevens die worden opgeslagen teneinde de dienst en activiteiten die Eventplaats aan gebruikers levert mogelijk te maken. Iedereen gebruiker heeft een eigen account nodig om te kunnen bieden, en voor het creëren van een eigen account worden uw gegevens aan dat account verbonden. Overigens wordt de via google analytics verzamelde informatie gebruikt ter verbetering van de website en van diensten van Eventplaats. Eventplaats verzamelt, gebruikte of verwerkt persoonsgegevens of andere gegevens niet voor andere doeleinden of de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement, tenzij Eventplaats voorafgaand aan ander dan het in dit privacy statement beschreven gebruik uw toestemming daarvoor heeft verkregen.

Sites van derden

Eventplaats is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan haar website mogelijkerwijs gekoppeld is bijvoorbeeld door links naar deze websites. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze websites de privacy verklaringen van die bedrijven te bekijken. Eventplaats is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gegevensverstrekking aan derden

Eventplaats zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is:
op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure, ter bescherming van de rechten of het eigendom van Eventplaats,ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid, ofter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers.

Bewaring

Eventplaats bewaart de gegevens van personen die zich hebben geregistreerd in beginsel permanent. Daarmee komt Eventplaats tegemoet aan de in de praktijk ontstane wens om, na (abusievelijke) verwijdering van een account, eenvoudig weer met het oorspronkelijke account de diensten van Eventplaats te kunnen gebruiken. Op verzoek van een gebruiker zelf verwijdert Eventplaats alle gegevens.

Beveiliging

De gegevens van gebruikers worden opgeslagen op de eigen server van Eventplaats. Derde hebben geen toegang tot deze server. Voorts is Eventplaats de enige verantwoordelijk voor, als ook de enige gebruiker van de gegevens. Eventplaats draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ook werknemers van non-spellingen zijn verplicht de persoonsgegevens en andere gegevens met zorgvuldigheid te behandelen en de vertrouwelijkheid van die gegevens te respecteren.

Aanpassen/ inzien persoonsgegevens

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn of als u uw gegevens om andere redenen wilt aanpassen, kunt u daarover contact opnemen met Eventplaats. Ook kunt u contact opnemen indien u wilt zien welke gegevens van u Eventplaats heeft opgeslagen of verwerkt.

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van de website en van de diensten. Eventuele aanpassing en/of veranderingen van website en/of diensten kan leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het actuele privacy statement vind u op de website van Eventplaats.

Contact

Privacy is een gevoelig punt, mocht u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: [email protected]